Hướng dẫn visa/thị thực

Visa là tên gọi quốc tế, ở Việt Nam chúng ta Visa được biết dưới tên gọi là Thị thực hay Thị thực xuất nhập cảnh. Đây là loại giấy tờ để chứng minh nước cấp Visa(thị thực) cho bạn cho phép bạn được nhập cảnh hoặc xuất cảnh ở quốc gia cấp visa (thị thực).
Bạn phải có Visa khi đến một đất nước mà ở đất nước đó. Nếu đất nước đó chưa có chính sách miễn việc xin visa hay còn gọi là thị thực đối với công dân Việt Nam. Có thể xem đây như là giấy tờ chấp thuận của đất nước đó cho phép bạn được phép vào đất nước của họ.

Thị thực chỉ là một sticker dán vào một trang của hộ chiếu. Trong khi hộ chiếu là một quyển sách nhỏ gồm nhiều trang, trong đó có đầy đủ thông tin của người được cấp hộ chiếu.
Hộ chiếu được cấp bởi cơ quan thẩm quyền của quốc gia mà người đó mang quốc tịch, trong khi thị thực được cấp bởi cơ quan thẩm quyển của quốc gia khác (nước ngoài) cấp cho bạn để bạn được phép xuất nhập cảnh quốc gia ngoại đó.

- Hộ chiếu
– Tờ khai xin cấp Visa (download mẫu kèm theo) 1 tờ
– 01ảnh 4,5cm x 4,5cm
– Tài liệu chứng minh mối quan hệ:
+ Giấy khai sinh
+ Giấy chứng nhận kết hôn
+ Bản sao hộ khẩu
+ Ảnh chụp chung + Thư từ, email + Bản kê chi tiết các cuộc gọi điện thoại quốc tế – Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi:
+ Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan có thẩm quyền cấp
+ Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng
– Giấy lý do mời
– Giấy chứng nhận bảo lãnh
– Một trong những tài liệu sau liên quan đến người bảo lãnh:
+ Giấy chứng nhận thu nhập
+ Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng
+ Bản lưu giấy đăng ký nộp thuế (Bản sao)
+ Giấy chứng nhận nộp thuế( bản ghi rõ tổng thu nhập)
– Phiếu công dân (Bản có ghi quan hệ của các thành viên trong gia đình)

Lưu ý: Tùy trường hợp, có thể sẽ cần thêm một số loại giấy tờ khác. Đây chỉ là những giấy tờ cơ bản & cần thiết để xin visa.