Đón khách

  • Đón tại sảnh VIP theo yêu cầu (VIP A or VIP B).
  • Đón khách tại khu vực nhập cảnh hoặc tại cầu thang máy bay (*)
  • Phối hợp giải quyết nhanh các thủ tục tại sân bay.
  • Phối hợp nhận và vận chuyển hành lý nhanh nhất.
  • Xe ô tô đón khách VIP tại chân cầu thang máy bay (*)
  • Đại diện khách vào sân bay đón đoàn.
  • Đại diện khách vào sân bay đón đoàn.
  • Làm các thủ tục nhập cảnh, khai báo hải quan, nhận hành lý.

(*) – Trong trường hợp chuyến bay không sử dụng cầu vận chuyển (ống lồng) và điều kiện sân bay hoạt động bình thường.